welcom

โรงเรียนบ้านตาหมื่น ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2549 ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 / สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย “ดีมาก” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ดีมาก”

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มอบอุปกรณ์กีฬา

นายสมบูรณ์ ศิริโชติ ลขานุการ พร้อมคณะเจ้าที่ทีมสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ เอฟซี
ได้มามอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านตาหมื่น ต้องขอขอบคุณท่านและคณะไว้ ณ โอกาสนี้
24 ธันวาคม 2557

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การจัดการแข่งขันกีฬา“การแข่งขันกีฬาโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์”
ประจำปีการศึกษา  2557
25-26  ธันวาคม  2557
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาหมื่น
พิธีเปิดวันที่  26  ธันวาคม  2557  เวลา  09.00 น.
 
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
18 ธันวาคม  2557

ผลงานระดับภาค*        .. กันต์ชนก บุตรอุดม ..ทรายแก้ว พรมโลกา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (โปรแกรม Paint)
ไม่กำหนดช่วงชั้  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
ปี 2557 จังหวัดสกลนครวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารเรียนและอาคารแหล่งเรียนรู้

10  กรกฎาคม  2557  
 


ผลการแข่งขันระดับภาค*        ด.ญ. กันต์ชนก บุตรอุดม ด.ญ.ทรายแก้ว พรมโลกา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (โปรแกรม Paint)
ไม่กำหนดช่วงชั้  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63
ปี 2556 ณ จังหวัดนครพนม
*        ด.ช.วิริยะ  ธรรมพันธ์ ด.ช.ธีรพัทธิ์  บุญเฟรือง  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 27 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (โปรแกรม Paint)
ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63
ปี 2556  ณ จังหวัดนครพนม